درجه بندی الماس
گنج یابی، باستان شناسی و دفینه
آموزش گنج یابی، باستان شناسی، دفینه ، زیرخاکی و تاریخ
درجه بندی الماس

 

- برش الماس (Diamond Cut):


مهمترین عامل نمایش، کیفیت و چالش برانگیزترین آن برش الماس است. درخشش الماس به مقدار زیادی بسته به نوع برش آن می باشد.


- رنگ الماس (Diamond Color):


منظور جواهرفروشان از رنگ الماس حد بین سفیدی یا بی رنگی کامل و وجود مقدار کمی رنگ متمایل به زرد در آن می باشد.


- شفافیت الماس (Diamond Clarity):

 

وقتی درباره شفافیت و یا درجه خلوص الماس صحبت می کنیم، منظور خراش و صدمه های روی سطح خارجی و لکه ها و عیوب داخلی آن می باشد.

 


- وزن الماس (قیراط) (Carat Weight):

 


واژه قیراط carat، از کلمه کاروب (carob)، که دانه های گیاهی است و در گذشته برای وزنه از آن استفاده می کردند، گرفته شده.  این دانه ها از نظر وزن و شکل بسیار یکدست می باشند.

 

 

 

سایر ویژگی های الماس، زیرمجموعه آنها هستند. مانند عمق و سطح که جزیی از نوع برش محسوب می شوند.
ارسال توسط گنج بزرگ

گنج یابی و الماس

الماس های مصنوعی اغلب به رنگ زرد یا نارنجی بودند و این مسأله باعث کاهش شفافیت الماس میشد الماس سازان برای رفع این مشگل دوباره به ساختار الماس مصنوعی مراجعه کردندو مشاهده کردند در خلل و فرج الماس مصنوعی یک چیز اضافی به نام N2 به صورت اسیر شده وجود دارد که در الماس طبیعی وجود نداردو این عامل به خاطر تشکیل آن در جو زمین بود چون نیتروژن در اعماق زمین وجود نداردپس در نتیجه الماس طبیعی فاقد نیتروژن و دارای شفافیت بیشتری بود .بریا حل این الماس سازان به دنبال یک جذب کنده مناسب برای نیتروژن گشتند تا الماس بدون مزاحمت نیتروژن ساخته شود.بهترین عنصری که با ظرفیت مناسب یافتندAl³ بود با قرار دادن Al دور گرافیت، Al از مراجعت نیتروژن به درون الماس ممانعت میکرد و آنرا جذب می نمود اکنون کار برای الماس فروشان طبیعی سخت شده بود چون...

الماس از کربن خالص تشکیل شده و سیستم تبلور آن کوبیک است . وزن مخصوص الماس 5/3 ،ضریب شکست آن 42/2 و سختی آن در مقیاس موس،مساوی 10 می باشد.الماس با سنگ کیمبرلیتی که از اعماق زیاد منشاء گرفته اند همراه است. در رسوبات رود خانه ای به صورت پلاسر یافت میشود.به علت مصارف زیاد الماس که بیش از 80%آن به مصارف صنعتی (از جمله برش مواد بسیار سخت نظیر فولاد آلیاژی ،کاربید تنگستن ، سایدن و پولیش،اره کردن سنگ و بتون حفاریها )می رسد دانشمندان به فکر ساختن الماس مصنوعی افتادند. برای این کار دانشمندان از طبیعت الهام گرفته و طبیعت حاکم برای تشکیل الماس را بررسی کردند.محل تشگیل الماس دارای فشار و حرارت زیاد میباشد. این فشار و حرارت لازم را دانشمندان با طراحی دستگاههایی که میتوانستند چندین هزار بار فشار و چندین درجه سانتیگراد حرارت را تولید کند ،بسازند .ولی تنها مسأله ای که نادیده گرفته شده بود مسئله زمان بود چون در طبیعت بی شک زمان زیادی برای تشگیل الماس در اعماق سپری میشود . دانشمندان با فرض اینکه به این مشکل فائق بیایندبا حرارت و فشارهای مختلف کار را بروی گرانیت شروع کردند ،کاری که بیشتر اذ 5 سال طول کشید و تأثیر متقابل فشار و حرارت زیاد را بر هم بررسی کردند ولی این مسأله را نتوانستند حل کنند تا اینکه برای نخستین بار الماس توسط گروهی از دانشمندان سوئدی در سال 1953 ساخته شد . جنرال الکتریک در سال 1954 برای اولین باربا استفاده از گرافیت در فشار 50 تا 60 کیلو بار  و دمای 1500 درجه سانتیگرادتوانست الماس مصنوعی بسازد . چون کربن در ساختار گرانیت جایگاه خود را ترک نمی کند ،برای اینکه به این مشکل غلبه کنند به دنبال حمال مناسبی برای کربن گشتند .این حمال به دلیل ظرفیت خود و وزن اتمیش باید خاص می بود . به همین دلیل حمال ترولیت را مناسب دیدند و در نتیجه آن را به آزمایش اضافه کردند . این دفعه به موفقیعت بی نظیری در جهان دست یافتند و الماس های زیاد و کوچکی دیده شد . در این مرحله کار Fe ظرفیت مناسبی برای حمل کربن داشت و میتوانست هر کربن جای گوگرد بنشیندو جابه جا شود . در اول کار چون الماس ها به قدری کوچک بودند که توجیه اقتصادی چندانی نداشتند به دنبال راهی برای الماسهای بزرگتر گشتند.البته در این مرحله چون الماسها چندان شفاف و زینتی نبودند و دارای اندازه کوچکی بودند به عنوان سرمته و سمباده در صنعت به کار گرفته شده و انقلابی در صنعت ایجاد شد.در مرحله بعد دانشمندان برای تسریع در عمل حمل و همچنین برای بزرگتر شدن،نطفه ای از الماس را در درون گرانیت قرار دادند تا این عمل به سرعت پیش رود . در ادامه این کار و با پیدا کردن فشار و حرارت لازم الماس های بزرگ و بهتری بدست آوردند و به سرعت روانه بازار سنگهای زینتی شد و رقیب سرسخت و زنگ خطری برای الماس طبیعی شد. به همین دلیل الماس فروشان طبیعی به دنبال نقطه ضعفی برای الماس مصنوعی گشتند.از لحاظ شکل و سختی هیچ فرقی بین طبیعی و مصنوعی نمیتوانستند بگذارندولی تنها مسأله ای که براحتی در الماس مصنوعی قابل مشاهده بود تراشه هایی از آهن درون الماس بود که این تراشه ها موجودباعث شناخت الماس مصنوعی می شد برای این کار دوباره الماس سازان به دنبال راه حلی گشتند و توانستند با طراحی دستگاه های دقیق تر و همچنین صرف زمان بیشتر برای ساخت الماس در دستگاه ، دیگر اثری از آهن یافت نمی شد ولی بعد از این مسأله ای که وجود داشت رنگ الماس مصنوعی بود. الماس های مصنوعی اغلب به رنگ زرد یا نارنجی بودند و این مسأله باعث کاهش شفافیت الماس میشد الماس سازان برای رفع این مشگل دوباره به ساختار الماس مصنوعی مراجعه کردندو مشاهده کردند در خلل و فرج الماس مصنوعی یک چیز اضافی به نام N2 به صورت اسیر شده وجود دارد که در الماس طبیعی وجود نداردو این عامل به خاطر تشکیل آن در جو زمین بود چون نیتروژن در اعماق زمین وجود نداردپس در نتیجه الماس طبیعی فاقد نیتروژن و دارای شفافیت بیشتری بود .بریا حل این الماس سازان به دنبال یک جذب کنده مناسب برای نیتروژن گشتند تا الماس بدون مزاحمت نیتروژن ساخته شود.بهترین عنصری که با ظرفیت مناسب یافتندAl³ بود با قرار دادن Al دور گرافیت، Al از مراجعت نیتروژن به درون الماس ممانعت میکرد و آنرا جذب می نمود اکنون کار برای الماس فروشان طبیعی سخت شده بود چون الماس مصنوعی به بازار می آمد که دارای شفافیت،سختی و جلای یکسان با طبیعی بود .دوباره الماس فروشان به دنبال راه حلی گشتند و این بار دیدند که الماس های مصنوعی خاصیت فلورسانس دارندیعنی اگر الماس مصنوعی را در تاریکی بگذاریم و به آن اشعه گاما تابش دهیم بعد از قطع اشعه الماس تا چند ثانیه شرئع به درخشیدن میکند یعنی نور از خود تابش میکند و طبیعی این خاصیت را نداشت. الماس سازان دوباره به دنبال راه کار مناسب گشتند،و با بررسی دقیق و طراحی مناسب تری از دستگاههای الماس ساز و بهبود روش کارشان تا حدود زیادی این مشکل را مرتفع کنندو این بار الماس فروشان طبیعی باید چه کار کنند؟؟؟آنها با بررسی ساختار الماس طبیعی و مصنوعی که اندکی شکل نوکلوئید مصنوعی با طبیعی فرق دارد ولی این کار را هر کارشناس الماس نمی توانست تشخیص دهد و خیلی محدود بود و در نتیجه مناسب بازار نبود پس الماس فروشان طبیعی به ناچار فقط توانستند اسم شرکت خودشان را در الماس به صورت خیلی ریز بنویسند تا مشتریان از طبیعی بودن زیور آلات خود مطمئن شوند.

 

برای آشنایی با اسرار گنج یابی و آموزش دفینه یابی به کتاب های ( چشم طلایی ، اسرار کاوش ، میراث زرین و به ویژه پکیچ آموزش گنج یابی در ایران) در فروشگاهی که لینک و بنرش در داخل وبلاگ وجود دارد، مراجعه کنید

 
ارسال توسط گنج بزرگ

در صورتي‌كه الماس بر روي قطعه كار نصب نشده باشد آن را برگردانيد و بر روي تكه‌اي از روزنامه قرار دهيد. در صورتي‌كه به وضوح قادر به خواندن آن قسمت از نوشته بوديد، الماس شما حقيقي است اما در صورتي‌كه حروف را به حالت لكه‌هاي پراكنده‌ي مشكي مشاهده كرديد، در تقلبي بودن سنگ شك نكنيد. تنها در صورتي‌كه يك الماس حقيقي تراش نامناسب داشته باشد چنين اتفاقي براي آن الماس نيز رخ مي‌دهد.

راه های تشخیص الماس اصلی از تقلبی

در صورتي‌كه قصد خريد هديه‌اي گران‌بها براي فردي خاص را در زندگي‌تان داشته باشيد يا اين‌كه بخواهيد در مورد اصالت الماس‌هاي خود اطمينان حاصل كنيد، موضوعي كه موجب نگراني مي‌شود ازدياد الماس‌هاي تقلبي است. بهترين راه آن است كه از يك جواهرفروش مورد اطمينان بخواهيد كه آن را ارزيابي كند. او قادر به انجام اين كار بدون آسيب رساندن به الماس است كه البته برايتان هزينه‌اي را در برخواهد داشت . در زير به برخي روش‌ها به منظور ارزيابي و تشخيص الماس‌هاي اصل از انواع تقلبي اشاره شده است:

1-    شناسنامه‌ي الماس 

اطمينان حاصل كنيد كه اين شناسنامه را يكي از مؤسسات ارزيابي الماس معتبر (GIA، AGSL، EGL و PGGL) يا يك شخص ارزيابي كننده‌ي مستقل، عضو يكي از سازمان‌هاي تخصصي(نظير انجمن ارزيابي‌كنندگان امريكا، صادر كرده باشد. دريافت شناسنامه براي خريد الماس‌هايي كه آن‌ها را از قبل مشاهده نكرده‌ايد، نظير خريدهاي اينترنتي بسيار حائز اهميت است.

به الماس نگاه كنيد
شاخص انكسار نور در الماس بسيار بالاست به آن معنا كه زاويه‌ي شكست پرتويي كه از آن‌ عبور مي‌كند تيز و زاويه‌دار است. شيشه و كوارتز داراي شاخص انكسار كمتري هستند و از آنجايي‌كه زاويه‌ي شكست نور در آن‌ها پايين‌تر است، درخشش كمتري دارند حتي در صورتي‌كه به خوبي و با دقت تراش يافته باشند. شاخص انكسار نور يك ويژگي فيزيكي ذاتي است كه حتي با تراش عالي هم ارتقاء داده نمي‌شود. 

•    در صورتي‌كه الماس بر روي قطعه كار نصب نشده باشد آن را برگردانيد و بر روي تكه‌اي از روزنامه قرار دهيد. در صورتي‌كه به وضوح قادر به خواندن آن قسمت از نوشته بوديد، الماس شما حقيقي است اما در صورتي‌كه حروف را به حالت لكه‌هاي پراكنده‌ي مشكي مشاهده كرديد، در تقلبي بودن سنگ شك نكنيد. تنها در صورتي‌كه يك الماس حقيقي تراش نامناسب داشته باشد چنين اتفاقي براي آن الماس نيز رخ مي‌دهد. 

•     در صورت مشاهده‌ي "دوشكستي Double Refraction" ممكن است سنگ مذكور "مويسونايت  Moissanite" (كاربيد سيليكون Silicon Carbide) باشد. اين سنگ به قدري به الماس شباهت دارد كه حتي جواهرفروشان نيز براي تشخيص آن به زحمت مي‌افتند. از قسمت بالاي سنگ به محل "تلاقي تراش‌ها Facet Junctions" نگاه كنيد. در صورتي‌كه "تراش‌هاي ستاره‌اي Star Facets‌" را به حالت دوتايي مشاهده كرديد، اطمينان حاصل كنيد كه اين خاصيت هيچ چيز غير از دوشكستي نيست. 

•    در صورتي‌كه الماس بر روي قطعه‌كار نصب شده باشد شما قادر به نگاه كردن از بالا و مشاهده‌ي انتهاي آن نخواهيد بود. 

•     با خودكار، نقطه‌ي كوچكي را بر روي كاغذ سفيد بكشيد. الماس نصب شده بر روي قطعه‌كار را روي مركز نقطه قرار دهيد و مستقيم از بالا به آن نگاه كنيد. در صورتي‌كه الماس شما تقلبي باشد "انعكاس مدور Circle Reflection" را در سنگ مشاهده خواهيد كرد. 


2-    مشاهده‌ي انعكاس

انعكاس الماس حقيقي در رنگ‌هاي طيف طوسي قابل مشاهده است. در صورت مشاهده‌ي انعكاس رنگين كماني، به احتمال زياد يا اين الماس داراي كيفيت پاييني است و يا اين‌كه تقلبي مي‌باشد.

3-    مشاهده‌ي "انتهاي Bottom" الماس 

در زير ميكروسكوپ صفحه‌ي الماس را در قسمت پايين قرار دهيد. در صورت مشاهده‌ي پرتو نارنجي از تراش‌ها اين سنگ الماس نيست و تقلبي مي‌باشد.

4-    يك "امتحان‌كننده Tester‌" الماس بخريد 

انواع متفاوت آن‌ها در بازار موجود هستند و تفاوت ميان الماس حقيقي و جعلي را مشخص مي‌كنند. 

5-    سنگ را وزن كنيد 

وزن يك "كيوبيك زيركونيا Cubic Zirconia‌" در مقايسه با الماس با همان طرح و اندازه‌ 55 درصد بيشتر است. از مقياس گرم يا قيراط براي مقايسه‌ي اين سنگ و الماس حقيقي استفاده كنيد. 


6-    پايه‌ي نصب را بررسي كنيد 

الماس واقعي هرگز بر روي پايه‌اي از جنس فلزات ارزان قيمت نصب نمي‌شود. نشان‌هاي موجود بر روي پايه‌ي نصب اثبات مي‌كنند كه آيا فلز طلاو پلاتين حقيقي است يا خير(K 10، K 14، K 18، يا PT 585، PT 750، PT 900 و PT 950 يا Plat). اين در حالي‌است كه نشان "C.Z"‌ نشانگر آن است كه سنگ نصب شده يك الماس حقيقي نمي‌باشد.7-    سنگ را زير اشعه‌ي فرابنفش UV قرار دهيد.

بسياري از الماس‌ها(نه تمامي آن‌ها) زير اشعه‌ي فرا بنفش يا نور سياه، "فلورسانس يا تشعشع ماهتابي آبي Blue Fluorscence‌" از خود ساطع مي‌كنند، بنابراين اين شدت نور آبي، نشانگر حقيقي بودن الماس است. عدم وجود نور آبي مؤيد تقلبي بودن نيست بلكه امكان دارد كه سنگ، الماسي بي‌كيفيت باشد. در صورت مشاهده‌ي فلورسانس سبز كم‌رنگ، زرد يا طوسي زير اشعه‌ي فرا بنفش ممكن است سنگ مذكور مويسونايت باشد.


8-    از ميله‌ي مدرج استفاده كنيد

سنگ‌هاي حقيقي حرارت را به سرعت پخش مي‌كنند و با ميله‌ي مدرج گرم نمي‌شوند. انجام اين كار حدود 30 ثانيه به طول مي‌انجامد و اغلب به صورت رايگان انجام مي‌شود. در اين روش برخلاف ديگر روش‌ها به سنگ آسيبي نمي‌رسد.

9-    الماس‌ها را زير تابش اشعه‌ي X قرار دهيد

الماس حقيقي در زير اشعه‌ي X مشخص نمي‌شود. شيشه، كيوبيك زيركونيا و كريستال‌ها همگي داراي ويژگي‌هاي Radiopaque هستند در حالي‌كه الماس‌ها Radiopaque نيستند.

10-    براي بررسي الماس از لوپ استفاده كنيد

الماس‌هاي حقيقي كه از معادن استخراج مي‌شوند اغلب داراي ناخالصي‌هايي هستند كه به كمك لوپ قابل مشاهده مي‌باشند. كيوبيك زيركونيا فاقد هرگونه ناخالصي است، به همين دليل، الماس‌هاي آزمايشگاهي(كه مي‌بايستي بسياري از آزمايشات را پشت سر بگذارند) نيز داراي اين ناخالصي‌ها نيستند.

11-    الماس را داخل آب قرار دهيد
الماس حقيقي در آب فرو مي‌رود اما الماس تقلبي بر روي سطح آب شناور مي‌ماند.

12-    الماس را در دهانتان قرار دهيد و نفس بكشيد 
در صورتي‌كه به مدت 2 تا 4 ثانيه الماس به حالت مات(شبيه به شيشه‌ي بخار گرفته) باقي بماند و پس از نگاه كردن به آن به صورت شفاف درآيد، اين سنگ حقيقي است. دقت داشته باشيد كه برخي اوقات بدنه‌ي اصلي سنگ را از كوبيك زيركونيا مي‌سازند كه الماس واقعي بر روي آن قرار داده مي‌شود. در اين صورت جواب اين آزمايش بر روي چنين سنگي مشابه با الماس حقيقي خواهد بود.

نكته 

•    يك ارزياب مستقل (شخص)‌ براي ارزيابي هر سنگ 35 تا 75 دلار از شما دريافت خواهد كرد. دقت داشته باشيد كه سنگ تحت هيچ شرايطي از جلوي چشمانتان دور نشود زيرا اين امكان وجود دارد كه الماس شما با نمونه‌ي تقلبي جابه‌جا شود. 

•   الماس بر روي شيشه خط مي‌اندازد اما بسياري از سنگ‌هاي تقلبي داراي اين ويژگي نمي‌باشند. همچنين بسياري از الماس‌هاي تقلبي قابليت خش انداختن بر روي سنگ سنباده را ندارند. 

•    سنگ‌هاي خود را ثبت كنيد. هنگامي‌كه در خصوص حقيقي بودن الماس خود چه از طريق لابراتوارهاي درجه‌بندي و چه از طريق ارزياب‌هاي مستقل اطمينان حاصل كرديد، سنگ خود را ثبت و انگشت‌نگاري كنيد. 

•    از جواهراتتان لذت ببريد. هنگام استفاده، آيا در واقع تفاوتي ميان الماس حقيقي و تقلبي وجود دارد. از آنجايي‌كه امكان دارد حتي حرفه‌اي‌ها هم فريب بخورند، پس آرامش داشته باشيد. تنها هنگام خريد يا فروش است كه موضوع حقيقي يا جعلي بودن حائز اهميت مي‌شود. هشدار 

برخي الماس‌ها در لابراتوارها به صورت مصنوعي ساخته مي‌شوند اما همچنان حقيقي به‌شمار مي‌آيند. قيمت آن‌ها كمتر از الماس‌هاي معادن است اما ساختار شيميايي آن‌ها تفاوتي با الماس‌هاي طبيعي ندارد. صحبت در خصوص تفاوت‌هاي ميان الماس حقيقي و مصنوعي فراتر از موضوع اين مقاله است و تنها يك شخص حرفه‌اي قادر به انجام اين كار مي‌باشد. 

•    هيچ راهي براي حصول اطمينان 100 درصد در خصوص اصل بودن يك الماس وجود ندارد تنها شناسنامه مي‌تواند مؤيد اين امر باشد. خريد از فروشگاه‌هاي غيرمعتبر و خريدهاي اينترنتي ريسك بسيار بزرگي است.

 

برای آشنایی با اسرار گنج یابی و آموزش دفینه یابی به کتاب های ( چشم طلایی ، اسرار کاوش ، میراث زرین و به ویژه پکیچ آموزش گنج یابی در ایران) در فروشگاهی که لینک و بنرش در داخل وبلاگ وجود دارد، مراجعه کنید
ارسال توسط گنج بزرگ

نشانه سنگ آسیاب در گنج و دفینه یابی

 زیر سنگ را بررسی کنید تا ۲ متری زیرش را نگاه کنید. البته بهتر است سوراخ وسط سنگ آسیاب را اندازه گیری کنید هر سانتیمتر را می توانید یک متر حساب کنید. سنگ آسیاب نماد گنج است اگر زیر خاک باشد آخرین علامت است. اگر سنگ آسیاب در سطح زمین باشد نماد گنج نیست.

 
ارسال توسط گنج بزرگ

گنج قیمتی از قدیم تا امروز

ساکنان شهر سوخته، مردمی صنعتگر بوده اند و تحقیقات روی اسکلت های باقیمانده از آنها که هزاران سال از آرمیدشان در گور می گذرد، نشان می دهد مردمی سختکوش بوده اند و به علت اشتغال به مشاغل سخت، بیشتر آنها در سن جوانی گرفتار چسبندگی مهره های کمر و گردن بوده اند.
اما این مردم پرکار، روحی لطیف و هنردوست نیز داشته اند که اشیای به جا مانده از آنها همچنین زیورآلات و تزئیناتی که بخصوص برای زنان استفاده می شده، نشان می دهد این مردم متمدن تا چه حد در شناخت سنگ های قیمتی، استخراج آنها، تراش دادن سنگ ها و ساخت مصنوعات باارزش تبحر داشته اند.

در کاوش ها از این شهر، مهره ها و گردنبندهایی از لاجورد و طلا کشف شده که صنعتگران آن زمان برای ساخت آنها صفحه های طلا را به قطر کمتر از یک میلی متر درمی آوردند و سپس از آنها لوله ای استوانه ای شکل می ساختند و با رساندن دو سر این استوانه به هم، قطعه لاجوردی در میان آن کار می گذاشتند تا به این طریق گردن زنان آن دوران خالی از زیورآلات گرانبها نباشد.
آنها حتی پرنده خیال را فراتر از این حد به پرواز درآورده بودند و تبحر خود در ساخت جواهرات و زیورآلات را در تولید پوشاک نیز ظاهر کردند به طوری که وقتی گروه کاوش های باستان شناسی در شهر سوخته، یک گور باستانی متعلق به یک زن را کشف کرد با اسکلتی روبه رو شد که لباسی شبیه ساری پوشیده بود و از روی سینه تا پایین آن با پولک و سنگ های قیمتی تزئین شده بود. گویا جواهرات و سنگ های باارزش جزئی از زندگی مردم این خطه از ایران باستان بوده است چون تخته نردی که در این سرزمین نیز یافت شده تخته نردی باارزش از چوب آبنوس است با ۲۰ خانه و ۶۰ مهره که مهره ها همه از جنس لاجورد، عقیق و فیروزه بوده است.


برچسب‌ها: سنگهای درمانی, سنگ های قیمتی
ارسال توسط گنج بزرگ

تورمالین سنگ گنج و کمیاب

خانواده تورمالین با توجه به وسعت رنگی خود به دسته هایی با نام تجاری مختلفی تقسیم شده اند که عبارتند از:
Achroite، Rubellite، Dravite ، Verdelite، Indicolite ، Schorl و Watermelon Achroite


نوع بی رنگ خانواده تورمالین را با نام تجاری Achroite می شناسند که بسیار هم کمیاب بوده و از ارزش کمی برخوردار است و دلیل بی رنگی آن عدم وجود عناصر واسطه است که این عناصر باعث ایجاد رنگ در سنگ ها می شوند. نام آن از کلمه یونانی Acbroos به معنی بی رنگ گرفته شده است. این نوع سنگ به ندرت در جواهرات مورد استفاده قرار میگیرد. این نوع تورمالین از شبه الماس ها نیز به شمار می رود. از منابع این نوع تورمالین می توان به معادنی در جنوب غربی انگلستان، معادنی درآمریکا و افغانستان اشاره نمود...

 

نمونه سنگ های بسیار کمی هستند که دارای طیف رنگ های خیره کننده تورمالین باشند. رنگ های تورمالین از قرمز پر رنگ تا صورتی، سبز زمردی پر رنگ تا زرد روشن و آبی پر رنگ را شامل می شود. وسعت بسیار زیادی از رنگ ها که طیفی بی نظیر دارند.


ساختار شیمیایی تورمالین از مشخصات و ساختار فیزیکی آن ناشی می شود و همین خاصیت باعث ایجاد رنگ در تورمالین است. همانند خانواده گارنت، خانواده تورمالین هم دارای معادن نزدیک به هم و دارای ساختار کریستالی تقریباً یکسانی بوده اما کمی تفاوت در ساختار شیمیایی آنها دیده می شود. به منظور از بین بردن ناخالصی های سوزنی شکل و روشن تر کردن رنگ آن، با حرارت مورد بهسازی قرار می گیرند.


از منابع مهم تورمالین می توان به ماداگاسکار، برمه، سریلانکا، سیبری، برزیل و کالیفرنیا اشاره نمود.


خانواده تورمالین با توجه به وسعت رنگی خود به دسته هایی با نام تجاری مختلفی تقسیم شده اند که عبارتند از:
Achroite، Rubellite، Dravite ، Verdelite، Indicolite ، Schorl و Watermelon Achroite


نوع بی رنگ خانواده تورمالین را با نام تجاری Achroite می شناسند که بسیار هم کمیاب بوده و از ارزش کمی برخوردار است و دلیل بی رنگی آن عدم وجود عناصر واسطه است که این عناصر باعث ایجاد رنگ در سنگ ها می شوند. نام آن از کلمه یونانی Acbroos به معنی بی رنگ گرفته شده است. این نوع سنگ به ندرت در جواهرات مورد استفاده قرار میگیرد. این نوع تورمالین از شبه الماس ها نیز به شمار می رود. از منابع این نوع تورمالین می توان به معادنی در جنوب غربی انگلستان، معادنی درآمریکا و افغانستان اشاره نمود.


Rubellite
طیف رنگی ارغوانی مایل به قرمز تا نارنجی-قرمز را Rubellite می نامند. این نوع رنگ، رنگی شبیه یاقوت قرمز (Ruby) یا یاقوت صورتی (Pink Sapphire) دارد. علت این رنگ قرمز، عنصر منگنز بوده و گاهی اوقات نوع صورتی آن دارای عنصر تیتانیوم است.
قابل ذکر است که اکثر سنگ های تورمالین با رنگ صورتی در بازار، سنگ هایی به رنگ صورتی کمرنگ، بی رنگ، زرد یا قهوه ای بوده اند که مورد پرتو افکنی قرار گرفته اند.
معدن Oure Fine در Minas Gerais در برزیل، معدن اصلی تورمالین های قرمز به رنگ یاقوت قرمز است. در سال 1999 هم مقدار زیادی Rubellite در نیجریه کشف شد.


Indicolite
به تورمالین هایی با رنگ سبز و آبی Indicolite گفته می شود. امروزه تورمالین های سبز و آبی در سایز های بزرگ طرفداران بسیاری دارد. رنگ آن هم ناشی از وجود عنصر آهن در آن است. وجود آهن باعث ایجاد طیفی از رنگ آبی و سبز مایل به آبی بسیار قوی تا زرد مایل به سبز در سنگ می شود. تورمالین آبی معمولاً شفافیت و براقی کمتری نسبت به نوع سبز خود دارد. تورمالین بهتر است بزرگ باشد تا رنگ های قوی خود را به خوبی نشان دهد.
از منابع اصلی Indicolite می توان به برزیل، افغانستان، آمریکا و آفریقا اشاره نمود.


Dravite
به رنگ قهوه ای روشن تا قهوه ای تیره در خانوده تورمالین Dravite می گویند که نوع برش خورده آن با سختی بالا، در جواهرات مورد استفاده قرار می گیرد. کریستال های آن در سایز های بزرگ از سنگ های با ارزش در بین سنگ های یک کلکسیونر محسوب می شود. رنگ آن به دلیل وجود درصد زیادی از عنصر منگنزیوم ایجاد شده است. نام آن از ناحیه ای به نام Drave در جنوب شرقی استرالیا، محلی که برای اولین بار کشف شد، گرفته شده است. بهترین نوع کریستال های Dravite از غرب استرالیا استخراج می شود. از منابع دیگر آن می توان به مرکز بولیویا، جنوب شرقی برزیل، شمال غربی ایتالیا، کانادا و آمریکا اشاره نمود.


Schorl
نوع دیگر از خانواده تورمالین به رنگ سیاه که به ندرت در جواهرات مورد استفاده قرار می گیرد Schorl نام دارد. در این نوع مقدار زیادی سدیم دیده می شود که و رنگ سیاه آن به دلیل وجود عنصر آهن در آن است. به دلیل رنگ مشکی آن اغلب به صورت صفحه دار برش داده نمی شوند و به عنوان کریستال های باریک به فروش می رسد. از منابع مهم آن می توان به جنوب استرالیا، کانادا، جنوب غربی انگلستان اشاره نمود.


Watermelon
بعضی از کریستال های تورمالین، در مرکز دارای رنگ صورتی و لایه بیرونی آن سبز رنگ و یا بر عکس است و به دلیل شباهتی که به هندوانه پیدا می کنند به آنها Watermelon می گویند. این نوع از خانواده تورمالین طرفداران بسیاری دارد و از انواع ارزشمند خانواده تورمالین به شمار می رود. از منابع مهم آن می توان به آفریقای جنوبی، آفریقای شرقی، برزیل اشاره نمود.


Verdelite
به رنگ آبی-سبز و یا سبز پر رنگ خانواده تورمالین Verdelite می گویند که رنگ زمردی و پاک آن بهترین و گرانبهاترین نوع دراین خانواده است. معمولاً رنگ آبی-سبز آن از آفریقا و سبز پر رنگ آن از برزیل استخراج می شود. عناصر وندیوم و کرومیوم باعث ایجاد رنگ سبز در سنگ می شود. از دیگر منابع آن می توان به نیجریه، موزامبیک، پاکستان و افغانستان اشاره نمود.
جهت شستشوی این نوع سنگ بهتر است که از آب گرم و صابون و برس نرم استفاده شود. تورمالین نباید در برابر حرارت زیاد و یا برای مدت طولانی در برابر نور قوی قرار گیرد، زیرا باعث تغییر رنگ آن می شوند.

 

 سنگ درمانی, سنگهای قیمتی, الماس, خواص, سنگ جاسپر قرمز
ارسال توسط گنج بزرگ

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 312 صفحه بعد